Европейски проекти

 

 

Резултат ото изпълнението на проекта:
Проекта осигури оперативен каптал за нашия бизнес и ни даде възможност да възстановим част от щетите, които пандемията от Covid - 19 нанесе на бизнеса ни. Радваме се, че имахме възможност да участваме по проекта.